Ders Programı

S/ZDersin AdıDersi VerenGünSaatYerKrediAKTS
ZHitit İmparatorluk TarihiDoç. Dr. Hasan PekerPazartesi12:30 - 13:55
D 231

B Blok II. Kat 04

24
ZHitit Maddi Kültüründen ÖrneklerDoç. Dr. Meltem AlparslanPazartesi09:30 - 11:40B Blok I. Kat 0436
ZHititçe AlıştırmalarDoç. Dr. Hasan PekerSalı11:45-13:10
D 104 
B Blok I. Kat 04
24
ZHitit Yönetmelikleri 2Doç. Dr. Hasan PekerSalı13:15 - 14:40D 104
B Blok I. Kat 04
24
ZÇiviyazılı Belgelere Göre Hitit Tarihi Coğrafyası

 Doç. Dr. Metin AlparslanPazartesi11:45 - 13:10D 433
(B Blok IV. Kat 16)
24
ZHitit Siyasal MetinleriDoç. Dr. Meltem AlparslanPazartesi14:45 - 16:10D 203
(A Blok II. Kat 04)
36
ZEski Yakındoğu Dillerine Giriş 2Doç. Dr. Hasan PekerSalı16:15‐17:40D 433 
(B Blok IV. Kat 16)
24
ZHitit Kült ve Tapınak EnvanterleriDoç. Dr. Hasan PekerSalı10:15‐11:40D 231
(B Blok II. Kat 04)
24
ZHitit Çivi Yazısı 2 Doç. Dr. Meltem AlparslanPazartesi11:45-12:25
12:20-14:40
D Blok I. Kat 05/
C Blok III. Kat 09
49
ZHitit Mitolojik MetinleriDoç. Dr. Meltem AlparslanÇarşamba10:15 
11:40
D 351
(C Blok III. Kat 15)
24
ZHitit Dini ve MitolojisiDoç. Dr. Meltem AlparslanÇarşamba11:45 - 13:10Bil. Lab.
(C Blok II. Kat 08)
25
ZHitit Antlaşma Metinleri Semineri Doç. Dr. Metin AlparslanPazartesi13:14 - 14:40D Blok I. Kat 0524
ZHitit Yasal MetinleriDoç. Dr. Metin AlparslanSalı13:15 - 14:40D 421
(B Blok IV. Kat 04)
24
ZHitit Gramerinin Anahatları 2Doç. Dr. Metin AlparslanSalı08:45 - 11:40A Blok IV. Kat 3149
ZHititlerin Mektuplaşmaları Doç. Dr. Metin AlparslanPazartesi

Çarşamba
14:45 - 15:25
11:45 -  13:10
D Blok I. Kat 05
B Blok I. Kat 04
1

2
2

4

S/ZDersin AdıDersi VerenGünSaatYerKrediAKTS
ZHitit Tarihi Metinleri
Doç. Dr. Metin Alparslan
Pazartesi

Salı
09:30-10:55
/
11:00-11:40
D 417 (A Blok IV. kat 32)
/
D Blok  I.kat 05
3
6
ZHitit KanunlarıDoç. Dr. Metin AlparslanPazartesi11:00-12:25
D Blok II. kat 1624
ZYazılı Belgelere Göre Hitit KültürüDoç. Dr. Meltem Alparslan
Pazartesi12:30-13:55D 420 (B Blok IV. kat 03)
24
ZHitit Politik Antlaşma MetinleriDoç. Dr. Meltem Alparslan

Pazartesi14:00-16:10D 452 (D Blok IV. kat 07)36
ZHititolojide Bilimsel Çalışma Yöntemleri ve Hazırlık Semineri
Doç. Dr. Metin AlparslanSalı08:00-09:25D 417-A (A Blok IV. kat 32)
24
ZHititolojiye GirişDoç. Dr. Hasan PekerSalı08:45-10:10D 201 (A Blok II. kat 02)24
ZHitit Dili İleri Gramer ve SentaksıDoç. Dr. Hasan PekerSalı11:45-13:10B Blok IV. kat 0424
ZHitit Gramerinin Anahatları 1Doç. Dr. Metin Alparslan
Salı11:45-13:10/16:15-17:40D 264 (D Blok II. kat 12) / D 231 (B Blok II. kat 04)49
ZHitit Yönetmelikleri 1Doç. Dr. Hasan PekerSalı14:00-15:25D 452 (D Blok IV. kat 07)24
ZEski Yakındoğu Dillerine Giriş 1Doç. Dr. Hasan PekerSalı16:15-17:40D 418 (B Blok IV. Kat 01)24
Z Hitit Çivi Yazısı 1Doç. Dr. Meltem Alparslan
Çarşamba08:45-11:40D 264 (D Blok II. kat 12)49
ZEski Hitit Devletinin Ana KaynaklarıDoç. Dr. Hasan PekerÇarşamba11:00-12:25C Blok IV. kat 04-0524
ZHitit Kültürü SemineriDoç. Dr. Hasan PekerÇarşamba12:30 - 13:55D 433 (B Blok IV. Kat 16)36
ZHitit Dini MetinleriDoç. Dr. Meltem AlparslanÇarşamba12:30-13:55C Blok IV. Kat 04-0524
ZM.Ö I. Binyılda Anadolu Devletler TarihiDoç. Dr. Erkan KonyarPerşembe14:45-17:40D 417- A (A Blok IV. kat 32)24

 I. Yarıyıl
 Dersin Türü
 Dersin Adı

 Kredi AKTS T U L
 Z Atatürk İlkeleri ve Inkılapları I 2 2 2  
 Z Türk Dili I 2 2 2  
 S Güzel Sanatlar I - 1 1  
 S Beden Eğitimi - 1 1  
 Z Yabancı Dil I 2 2 2  
 Z Hitit Çivi Yazısı I 4 9 4  
 Z Hitit Gramerinin Anahatları I 4 9 4  
 Z Hititolojiye Giriş I 2 4 2  
 Öğrencinin alması gereken AKTS en az 30
 Öğrencinin alması gereken kredi en az 16
 Öğrenci Güzel Sanatlar ve Beden eğitiminden birini almak zorundadır
II. Yarıyıl 
Dersin TürüDersin AdıKrediAKTSTUL
Z Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II 2 2 2  
Z Türk Dili II 2  
S Güzel Sanatlar II - 1 1  
S Beden Eğitimi  1   
 ZYabancı Dil II  2  
 Z Hitit Çivi Yazısı II 4 9  
 ZHitit Gramerinin Anahatları II  9  
 ZHititçe Alıştırmalar   2  
 Öğrencinin alması gereken AKTS en az 30
 Öğrencinin alması gereken kredi en az 16
 Öğrenci Güzel Sanatlar ve Beden eğitiminden birini almak zorundadır

 III. Yarıyıl
 Dersin Türü Dersin Adı KrediAKTS  T
 ZHitit Dili İleri Gramer ve Sentanksı 2 4 2  
 Z Eski Hitit Devletinin Ana Kaynakları 2 2  
 Z Hitit Kanunları 2 4  
 Z Hitit Dini Metinleri 4 2  
 Hititolojide Bilimsel Çalışma Yöntemleri ve Hazırlık Semineri 2 4 2  
 S Kültürel Etkinlikler I 2  
 SFelsefi ve Eleştirel Düşünce  2 2  
 Öğrencinin alması gereken AKTS en az 30
 Öğrencinin alması gereken kredi en az 16
 Bu dönem öğrenciler 2 kredi/ 2 AKTS fakülte derslerinden alacaklardır

IV. Yarıyıl
Dersin Türü  Dersin AdıKredi  AKTS T L
 Z Hitit Kült ve Tapınak Envanterleri 2 2  
 ZHitit İmparatorluk Tarihi  2  
 Z Hitit Yasal Metinleri 2 4  
 Z Hitit Mitolojik Metinleri 2 4 2  
 Z Hitit Dini ve Mitolojisi 2 5 2  
 SAkıl Yürütme ve Temellendirme  4 2  
 S Kültürel Etkinlikler II 4 2  

   Öğrencinin alması gereken AKTS en az 30

Öğrencinin alması gereken kredi en az 16
Bu dönem öğrenciler 2 kredi/ 1 AKTS fakülte derslerinden alacaklardır
V. Yarıyıl
 Dersin Türü
Dersin Adı Kredi AKTS  L
 ZHitit Yönetmelikleri I  2 4 2  
 
Z
 Hitit Politik Antlaşma Metinleri 3 6 3  
 Z Latince Gramer I 4 6 4  
 Kültür Bilimleri Felsefesi 2 2  
 S Kültürel etkinlikler III 2 4 2  

 Öğrencinin alması gereken AKTS en az 30
Öğrencinin alması gereken kredi en az 16
VI. Yarıyıl
 Dersin Türü Dersin Adı KrediAKTS 
ZHitit Yönetmelikleri II  2 4 2  
 ZHitit Siyasal Metinleri  2 4 2  
 Z Hitit Antlaşma Metinleri Semineri 2 4 2  
 Z Latince Gramer II 4 4 

 
 Medeniyet Tarihi 2  
 S M.Ö 2.Binyıl Anadolu Tarihi Coğrafyası 2 4 2  
 S Kültürel Etkinlikler IV 2 4 2  
Öğrencinin alması gereken AKTS en az 30  
 Öğrencinin alması gereken kredi en az 16
VII. Yarıyıl 
Dersin TürüDersin AdıKrediAKTSTUL

Z
Yazılı Belgelere Göre  Hitit Kültürü
2

4

2
  
Z Hitit Tarihi Metinleri363  
ZEski Yakındoğu Dillerine Giriş I
2

4

2
  
ZM.Ö. 1. Binyılda Anadolu Devletler Tarihi
2

4

2
  
ZHitit Kültür Semineri
243  
SEtik ve Estetik242  
S Introduction to Hittite
4

8

4
  


S
 Hititçeye Giriş 
4

 8

4
  

 Öğrencinin alması gereken AKTS en az 30
Öğrencinin alması gereken kredi en az 16 
Bu dönem öğrencileri  3 kredi/ 4 AKTS fakülte derslerinden alacaklardır
VIII. Yarıyıl 
Dersin TürüDersin AdıKredi AKTS  
 Z Hitit Maddi Kültüründen Örnekler 6 3   
 Z Hititlerin Mektuplaşmaları 3 6 3   
 Z Eski Yakındoğu Dillerine Giriş II 4 2   
 Çivi Yazılı Belgelere Göre Hitit Tarihi Coğrafyası 
2
   
 Introduction to Luwian 4 4   
 Luviceye Giriş  4 4   


Öğrencinin alması gereken AKTS en az 30 
 Öğrencinin alması gereken kredi en az 16
 Bu dönem öğrencileri 6 kredi / 10 AKTS fakülte derslerinden alacaklardır

GÜZ DÖNEMİ​

KODUYARIYILDERSİN ADITEORİKAKTSKREDİKONTENJAN
HTTL10051HİTİT ÇİVİ YAZISI 14945
HTTL10061HİTİT GRAMERİNİN ANAHATLARI 14945
HTTL20143HİTİT İLERİ GRAMER VE SENTAKSI2425
HTTL20193HİTİT DİNİ METİNLERİ2425
HTTL30105HİTİT POLİTİK ANTLAŞMA METİNLERİ2435


Toplam Kredi: 14

 Toplam AKTS: 30

BAHAR DÖNEMİ

KODUYARIYILDERSİN ADITEORİKAKTSKREDİKONTENJAN
HTTL10012HİTİT ÇİVİ YAZISI 14945
HTTL10022HİTİT GRAMERİNİN ANAHATLARI 24945
HTTL20184HİTİT YASAL METİNLERİ2435
HTTL30076HİTİT YÖNETMELiKLERi 22425


Toplam Kredi: 12

 Toplam AKTS: 26

 GENEL TOPLAM: 26 KREDİ 

 GENEL TOPLAM: 56 AKTS