Hititoloji Ana Bilimdalı Hakkında

Hititoloji Ana Bilimdalı’nda Ne Öğretilir?

Ana Bilim Dalımızda lisans düzeyinde, MÖ. 1650-1200 yılları arasında Anadolu’da güçlü bir devlet kurmuş olan Hititlerin Sümer-Akkad çiviyazısı sistemi ile kaydettikleri bir ölü bir dil olan Hititçe öğretilmektedir. Bunun yanı sıra Hititçe metinler içerisinde geçtiği kadarı ile Sümerce gramerine de değinilmektedir.

Hitit Çiviyazılı, Anadolu Hiyeroglif Yazılı ve Mısır Hiyeroglif Yazılı eserler
 
Akkadça, Hiyeroglif Orta Mısırca ve Anadolu Hiyeroglif Yazılı Luvice de giriş seviyesinde öğretilmektedir.

Derslerde dinsel, yasal, idari ve tarihi içerikli metinlerin analizi yapılmakta, ayrıca Hitit ve Geç Hitit siyasal, kültürel tarihi yazılı belgeler ışığında öğretilmektedir.

Aralıklı olarak açılan lisansüstü programlarında, Hititçe yanı sıra ele alınan dönemin diğer ölü dillerindeki belgeler üzerinde incelemeler yapılmakta, filolojik, tarihsel-kültürel araştırmalar yürütülmektedir.

Türkiye’de Hititoloji
Dünya’da Hititoloji çalışmaları ve eğitimi üniversitelerin enstitü ve fakültelerdeki ilgili kürsülerinde gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nde Ana Bilimdalı olarak lisans ve lisansüstü düzeyde programlar yürütülmektedir. İstanbul Üniversitesi Hititoloji Ana Bilimdalı diğer üniversitelerden farklı olarak lisans sırasında Eski Mısır Hiyeroglif Yazısı ve Orta Mısırca başlangıç seviyesinde öğretilmektedir.

Hititoloji Ana Bilimdalı’na öğrenci kabulü

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda TS-2 puanıyla öğrenci kabul etmektedir.
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren DİL-2 puanıyla öğrenci kabul edecektir.

Hititoloji Ana Bilimdalı diğer eğitim olanakları nelerdir?
İstanbul Üniversitesi’nin belirlediği koşullarda Hititoloji Ana Bilimdalı öğrencileri tüm Çift Anadal ve Yan Dal imkanlarından faydalanabilmekte, Erasmus (Öğrenci > Erasmus) anlaşmamız bulunan üniversitelerde öğrenim görebilmektedir.

Hititoloji mezunlarının iş imkanları nelerdir?
Üniversitelerde Akademisyen Kadroları
Arkeoloji Müzeleri’nde Uzman Kadroları
Medya (TV, Radyo, Dergi, Gazete vs) Kültür Servisi Elemanı
Konuyla ilgili program, sinema ve belgesel danışmanlığı.
Sosyal Medyada Hititoloji

@iuhititoloji / Hititoloji İstanbul

   iuhititoloji / Hititoloji İstanbul