Akademik Kadro

PROF. DR. BELKIS DİNÇOL (Hizmet Yılları: 1978-2010)

 


20.07.1943         İstanbul’da doğdu.

1960                       Ankara, Yeni Mahalle Kız Lisesi’ni bitirdi.

1960-1962         Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih
Bölümünde okudu.

1962-1966          Aynı Fakültenin Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Hititoloji Kürsüsünden mezun oldu.

1967                      Alanya Müzesi Asistanlığı yaptı.

1968-1976          Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Arşiv Şefliği yaptı.

1971-1972             11 ay süreli Devlet Bursu ile Almanya’da kaldı. 4 ay süreli Goethe Enstitüsü’nde Almanca Kurslarına devam etti. Daha sonra Marburg Üniversitesi Altorientalisches Seminar’da Prof. Dr. Heinrich Otten’ın yanında sahası ile ilgili çalışmalar yaptı.

1976                      İ. Ü. Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü’ne (Bölümün adı daha sonra Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Hititoloji Ana Bilimdalı olarak değişmiştir) Uzman olarak atandı.

1988                     İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Hititoloji Magister Artium ünvanını aldı.

1991                     Aynı kürsüde Doktora ünvanını aldı.

Aynı kürsüde Yardımcı Doçent ünvanını aldı.

20.10.1993            Doçent ünvanını aldı.

1994                      Aynı kürsüde Doçentliğe atandı.

2000                      Aynı kürsüde Profesörlüğe yükseltildi.

2010                     İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümünden emekli oldu.

1981, 1884, 1994 yıllarında 2-3 aylık sürelerde Münih ve Berlin Üniversiteleri’nde bilimsel çalışmalar yaptı.

Konya  Karahöyük ve Eskiyapar Kazılarına katıldı. Hattuşaş / Boğazköy Kazılarına glyptik yayınları yapmak üzere katıldı.

Berlin’den Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne iade edilen Boğazköy Kazısı tabletlerinin yayın komisyonunda bulunmuştur.

Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü üyesidir.


PROF. DR. ALİ DİNÇOL (Hizmet Yılları: 1967-2010)
01.02.1943: İstanbul’da doğdu.

1956-1962: İstanbul Alman Lisesi

1963-1968: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü

1969: Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü’ne Asistan tayin edildi

1969-1970: Doktorasını tamamlamak üzere Alman Arkeoloji bursu ile Berlin Özgür Üniversitesi Doğu Bilimleri Enstitüsüne gönderildi.

1972: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, Hititoloji Doktorasını tamamladı.

1974: Alman Arkeoloji bursu ile Marburg Üniversitesi’ne çalışmalarını tamamlamak üzere gitti.

1976: Aynı kürsüde Doçent tayin edildi.

1981: Arkeoloji bursu ile çalışmalarını yürütmek üzere Münih Üniversitesi’ne gönderildi.

1985: Aynı Bölüme Başkan tayin edildi.

1988: Aynı kürsüde Profesörlüğe yükseltildi.

1974, 1981, 1984, 1994 yıllarında 3’er aylık sürelerde Marburg, Münih ve Berlin Üniversitelerinde bilimsel çalışmalar yaptı.

2010: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümünden emekli olmuştur.

Islahiye’de Tilmen Höyük, Gedikli Karahöyük kazılarına kazı kurulu üyesi olarak, Van Çavuştepe kazılarına epigraf olarak, Elazığ İmikuşağı kazısına kurul üyesi olarak katıldı. Boğazköy-Hattşa kazılarına mühür yayınları yapmak için katıldı. Türk-İtalyan Karkamış Kazıları Bilimsel danışmanlığını yürüttü.

Alman Arkeoloji Enstitüsü, Alman Şarkiyat Derneği, Türk Tarih Kurumu, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve American Recearch Institute in Turkey kurumlarının üyesiydi.

Yüze yakın bilimsel çalışması yerli ve yabancı uzmanlık dergilerinde yayınlanmıştır.

Berlin’en Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’e iade edilen Boğazköy kazısı tabletlerinin yayın komisyonunda bulunmuştur.

13.08.2012’de aramızdan ayrılmıştır.


PROF. DR. MUHİBBE DARGA
Prof. Dr. A. Muhibbe Darga’nın Yayın Listesi


1950                           “Ein Relief aus dem Bertiz-tal”, JKF 1, 75-79

1959                           “Au sujet des céramiques découvertes au Höyük d’Eğriköy”, AnAr I,2/JKF III,2,

195-202

1967                           “Side Dili ile Yazısı Hakkında Notlar ve Side Doğu Şehir Kapısında Bulunan Yazıt”,

Belleten XXXI/121, 49-66

1969                           “Über das Wesen des Huwasi-Steine hach hethitischen Kultinventaren”,

RHA XXVII, 5-24

1969                           “Hitit Metinlerinde Geçen NA4.Zİ.KİN=NA4 huvasi Kelimesinin Anlamı Hakkında Bir

Araştırma”, Belleten XXXIII/132, 493-504

1970                           “Hitit Çivi Yazısı Belgelerinde Geçen LU.MES Hilammattu Kelimesinin Anlamı”,

TED 1, 121-130

1971                           “Die Architektur der hethitischen Städte und Befestigungsanlagen”, RHA XXIX,

17-60

1972                           “Hitit Bayram-Rituali Metinlerinde Geçen Ĕtarnu Hakkında Bir Araştırma”,

TED 3, 319-327

1973                           Karahna Şehri Kült-Envanteri, İstanbul

1973                           “Hititlerin Kült Törenlerinde Kadınların Yeri ve Görevleri”, TED 4-5, 231-245

1973                           “Les figurines en terre cuite de Şemsiyetepe”, Festschrift H.Otten, Wiesbaden, 77-85

1974                           “Puduhepa: An Anatolien Queen of the Thirteenth Century B.C.”,

Mansel’e Armağan/Melanges Mansel II, Ankara, 939-961, TTKY

1975                           “Yitirdiğimiz Büyük Değer”, Belleten XXXIX/154, 319-322

1975                           “Yitirdiğimiz Büyük Değer (Ord.Prof.Dr. Arif Müfid Mansel)”, Yapı 10, 9-10

1975                           “Arif Müfid Mansel”, MTREB 1, 34-35

1976                           Eski Anadolu’da Kadın, İstanbul

1978                           “Boğazköy-Hattusa Kral Kapısındaki Tanrının Adı ve Tanılaması Hakkında Bir

Deneme”, AnAr/JKF VI, 145-163

1978                           “Philological Activities in Turkey”, Akkadica 7, 21-22

1980                           “Hititlerde Yasalar”, Arkeoloji ve Sanat 8-9, 5-10

1981                           “Şemsiyetepe Kazıları”, II. KST, 27-30

1981                           “Şemsiyetepe Kazıları 1980 Yılı Buluntuları”, III. KST, 53-57

1982                           “Hitit Yazıtlarında Geçen tarsan Sözcüğünün Anlamı Hakkında”, AnAr/JKF VIII,

63-67

1983                           “Seleukeia Grekçe-Sidece Çift Dilli (Bilinguis) Yazıtı”, AnAr/JKF IX, 401-410

1983                           “Şemsiyetepe Kazıları 1981 Yılı Çalışmaları”, IV. KST, 55-62

1984                           Eski Anadolu’da Kadın, İstanbul, İÜEFY

1984                           “Şemsiyetepe Kurtarma Kazıları”, V. KST, 91-96

1985                           Hitit Mimarlığı I. Arkeolojik ve Filolojik Veriler. İstanbul, İÜEFY

1986                           “Eski Yakın Doğu’nun Ticaret Merkezi Kültepe Kaniş’ten Çivi Yazılı Kadın

Mektupları”, Tarih ve Toplum 34, 4-8

1986                           “Şemsiyetepe 1984 Yılı Kazı Çalışmaları”, VII. KST, 119-128

1987                           “Şemsiyetepe Kazılarının 1985 Sezonu Sonuçları”, VIII. KST-I, 149-156

 1987                           “Şemsiyetepe Kazıları 1978-1979/Şemsiyetepe Excavations 1978-1979“.

                                               Aşağı Fırat Projesi 1978-1979 Çalışmaları/Lower Euphrates Project 1978-1979

                                               Activities, 291-298, ODTÜY/METUP

1987                           “Hititoloji ve Karakaya-Şemsiyetepe Baraj Kazıları Konuşması”, Sanat Olayı 5833-35.

1988                           “Şemsiyetepe Kazılarının 1986 Yılı Çalışmaları”, IX. KST-I, 181-204

1989                           “Les Tombes de Suyatağı-Mamaraş- á la Régionde Karakaya”, Tahsin Özgüç’e

                                               Armağan/Anatolia and the Near East. Studies in Honor of Tahsin Özgüç,

(Ed. M.Mellink, N.Özgüç, K.Emre, B.Hrouda), Ankara, 67-74 TTKY

1989                           “Şemsiyetepe Kazısı 1987 Sonuçları”, X. KST-I, 181-200

1990                           “Elazığ Müzesi’ndeki Kolleksiyonlardaki Kaşgar (Kaşgai) Halıları”,

Türkiyemiz 20, 16-23

1992                           Hitit Sanatı. İstanbul

1994                           “Şarhöyük-Dorylaion Kazıları (1989-1992)”, XV. KST-I, 481-502

1995                           “1993 Yılı Şarhöyük-Dorylaion (Eskişehir) Kazıları”, XVI. KST-I, 351-368

1998                           “Geç-Hitit Dönemi Maraş Mezar Stellerinden Üç Örnek ve Gözlemler”,

                                               Karatepe’deki Işık. Halet Çambel’e Sunulan Yazılar/Light on Top of the Black

                                               Hill Studies Presented to Halet Çambelİstanbul, 241-256

1998                           “MÖ II. Binyıl: Orta ve Son Tunç Çağı”, Kapadokya (Ed. M. Sözen), İstanbul

                                               124-169

2000                           “Aşağı Fırat Havzası Şemsiyetepe Kazıları 1978-1979”, Türkiye Arkeolojisi ve

                                               İstanbul Üniversitesi (1932-1999), (Ed. O. Belli)Ankara, 140-146

2001                           “Şemsiyetepe Excavations in the Lower Euphrates Basin 1978-1979”, İstanbul

                                               University’s Contributions to Archaeology in Turkey (1932-2000).

(Ed. O. Belli)Ankara, 115-120

2001                           “Şemsiyetepe’de Bulunmuş Olan İlk Tunç Çağı Fırın Malzemesi”, Arkeoloji ve

                                               Sanat TarihiAraştırmaları Yıldız Demiriz’e Armağan,

(Ed. M.B. Tanman-U. Tükel)İstanbul, 41-44

 

A. Alparslan ile birlikte

1969                           “Namık Kemal’in Bilinmeyen Bir Mektubu”, Belleten XXXIII/129, 35-42

 

A. Dinçol ile birlikte

1970                            “Die Feste von Karahna”, Anatolica III, 99-118.


6 Mart 2018'de aramızdan ayrılmıştır.PROF DR. MUSTAFA KALAÇ


Prof. Dr. Mustafa Kalaç’ın Yayın Listesi

1942                           “M.Ö. 745-620 Yükseliş Çağında Büyük Asur İmparatorluğunun Anadolu’ya

Yayılışı”, Sumeroloji Araştırmaları. 982

1952                           “Asurbanipal’e Ait Kabartma Parçası”, İAMY 5, 64-

1954                           “Son Asur Çağı’na Ait On Kabartma Parçası”, Belleten XVIII/69,:35-50

1953                           “Önasyada İkinci Binyıl Kronolojisinin Bugünkü Durumu”, İAMY 6, 41-

1964                           “Eine Wettergott-Stele und drei Reliefs im Museum zu Maraş”,

Ex Oriente Lux 18, 280-

1964                     “Anmerkungen zu der Arbeit ‘The Hittite Relative Sentence’ von Warren H. Held”,

AnAr/JKS II/1-2, 275-282

1965                           Tünp Hiyeroğlif Yazıtı/Die Hieroglyphische Inschrift aus Tünp. İstanbul

“Das Patheon der hieroglyphen-luwischen Inschriften”, Orientalia XXXIV, 401-

1965                           “Hiyeroglif Araştırmaları/Hiyeroglyphische Forchungen”, Belleten XXXII/127,

315-321

1974                           “Einige Stelen mit hieroglyphisch-luwischen Inschriften oder ohne sie”,

Acta Recontre Assyriologique Internationale Comptes rendus XX, 183-

1977                           “Bolkarmaden Kaya Yazıtı”, AnAr/JKS IV-V, 61-66

1978                           “Ein Stelenbruchstück mit luwischen in Aksaray bei Niğde”,

Kuhns Zeitschrift 92, 117-

1979                           “Hieroglyphisch Luwisches”, Studia Maditerranea P. Meriggi dicata, 325-

1979                           “Niğde’de Bulunan Bir Hava Tanrısı Steli”, VIII. TTKong, cilt I, 239-243, TTKY

1983                           “Kayseri Müzesinde Bulunan Kululu (XII) Steli”, AnAr/JKS IX, 167-171

1986                           “Hiyeroglif Araştırmaları”, IX. TTKong, cilt I, 255- TTKY

1986                           “Die Stele aus Kululu XIII”, AnAr/JKS X, 359-369

1990                           “Malpınar ve Kululu (XIV) Hiyeroglif Yazıtları“, X. TTKong, cilt II, 607-608, TTKY

1994                           “Hiyeroglif Damgalı Bir Bulla ve Bazı Açıklamalar”, XI. TTKong, cilt I, 169-172,

TTKY

1998                           “Kahramanmaraş (14) (Hiyeroglifli Bir Heykel Parçası)”, XXXIV. Uluslararası

                                               Assiriyoloji Kongresi/XXXIV. Rencontre Assyriologique Internationale,

                                               281-284, TTKY

1999                           “Tabal Ülkesi”, XII. TTKong, cilt I, 134-136, TTKY

1999                           “Tabal Ülkesi”, Zafer Taşlıklıoğlu Armağanı. Anadolu ve Trakya Çalışmaları/In

                                               Honour of Zafer Taşlıklıoğlu. Anatolian and Thracian Studies. İstanbul, 213-216

 J. D. Hawkins ile birlikte

1989                           “The Hieroglyphic Luwian Rock-Inscription of Malpınar”, AS XXXIX, 107-

 Osman Sumer ile birlikte  İstanbul Arkeoloji Müzeleri Resimli Rehberi. İstanbul.


PROF. DR. ULUĞ BAHADIR ALKIM
Prof. Dr. U. Bahadır Alkım’ın Yayın Listesi


1947                            Karatepe, Kadirli ve Dolayları/Karatepe, Kadirli and its Enviromentsİkinci ön

                                               Rapor. İÜY

1948                           “Önasya sanatında Hitit Kaya Rölyeflerinin Hususiyeti”, III. TTKong, 612-622,

TTKY

1948                           “Karatepe Kazıları/Excavations at Karatepe”, Belleten XII/45, 241-259

1948                           “Karatepe Kazısının Arkeolojik Sonuçları”, Belleten XII/47, 533-548

1949                           “Üçüncü Mevsim Karatepe Çalışmaları/Third Seanson’s Work at Karatepe”,

Belleten XIII/50, 363-374

1949                           “Milletlerarası XXI. Şarkiyatçılar Kongresi”, Belleten XIII/50, 375-386.

1949                           “Les resultats archeologiques des foullies de Karatepe”,

Actes du 21 Congres Internatıonal des Orientalistes, Paris

1949                           “Les resultats archeologiques des fouilles de Karatepe”, RHA IX, 1-35

1950                            Karatepe Kazıları/Die Ausgrabungen auf dem Karatepe, Birinci Ön Rapor.

                                               Ankara

1950                           “Üçüncü Mevsim Karatepe Çalışmaları: Kazılar ve Geziler/Karatepe Third

                                               Campaign”, Belleten XIV/56, 515-564

1950                           “Dördüncü Mevsim Karatepe Çalışmaları/Karatepe: Fourth Campaing”,

Belleten XIV/56, 649-659

1950                           “Beşinci Mevsim Karatepe Çalışmaları/The Fifth Season’s Work at Karatepe”,

Belleten XIV/56, 677-682

1950                           “Beynelminel XXII. Müsteşrikler Kongresi (XXIInd International Congress of

Orientalists)”, Belleten XIV/56, 687-692

1951                           “Fouilles de Karatepe, Anadolu”, Revue des Etudes d’Archeologique et d’

                                               Historique en Turquie I, 25-29

1951                           “Karatepe, Summary of Archaeological Research in Turkey, 1949-1950”,             AS I. 9-10

1951                           “Explorations of Ancient Roads Passing Karatepe”, AS I, 19-20

1952                            “Üçüncü Mevsim Karatepe Çalışmaları: Kazı ve Geziler”, IV. TTKong, 371-375,

TTKY

1952                           “Altıncı Mevsim Karatepe Çalışmaları/Sixth Season’s Work at Karatepe”,

Belleten XVI/61, 131-136

1952                           “Sixth Season’s Work at Karatepe”, Bibliotheca Orientalis IX, 231

1952                           “Domuztepe Kazılarının Arkeolojik Sonuçları/The Results of the Recent Excavations

                                               at Domuztepe”, Belleten XVI/62, 225-250

1952                           “Yedinci Mevsim Karatepe Çalışmaları/Karatepe: Seventh Campaign”,

Belleten XVI/64, 611-624

1952                           “Sekizinci Mevsim Karatepe Çalışmaları/The Eight Season’s Work at Karatepe”,

Belleten XVI/64, 616-628

1952                           “Karatepe”, AS II, 19-20

1953                           “Karatepe ve Domuztepe’de Çalışmalar”, Belleten XVII/65, 434-435.

1953                           “The Results of the Recent Excavations at Domuztepe”,

Proceedings of the Congress, 153

1953                           “Karatepe”, AS III, 12-13

1954                           “Karatepe Çalışmaları”, Belleten XVIII/69, 397-398

1956                           “Archaologischer Bericht aus Anatolien (1953-1954)”, Orientalia 80-89,

1956                           “Kırşehir Höyüğü ve Toprak Üstü Buluntuları/Kırşehir und Lesefunde”,

Belleten XX/77, 61-101

1957                           “1956 Yılı Karatepe Çalışmaları”, Belleten XXI/84, 658-659

1957                           “An Ancient Road-System in the South–Western Anti-Taurus”,

Proceedings of the 23rd International Congress of Orientalists Cambridge 1954,

147-148

1957                           “Yesemek Taşocağı ve Heykeltraşlık Atelyesi/Steinbruch und Skulpturatelier von

                                               Yesemek”, Belleten XXI/83, 359-394

1958                           “Karatepe’de Çalışmalar”, Belleten XXII/88, 629-630

1959                           “Güney-Batı Antitoros Bölgesi’nde Eski Bir Yol Şebekesi/An Ancient Road-System in

                                               the South-Western Antitaurus”, Belleten XXIII/89, 59-76

1959                           “Yesemek Kazısı ve İslahiye Bölgesi Araştırmaları”, Belleten XXIII/92, 692-694

1959                           “Ein altes Wegenetz im südwestlichen Antitaurus-Gebiet”, AnAr I,2/JKS III,2,

207-222

1960                           “1958 Yılı Yesemek Çalışmaları“, Belleten XXIV/93, 1-10

1960                           “1959 İslahiye Bölgesi Araştırmaları ve Yesemek Çalışmaları ve Tilmen Höyük

Sondajı”, TAD X-1, 7-9

1960                           “Sam’al ile Asitawandawa Arasındaki Yol. Amanus Bölgesinin Tarihi Coğrafyasına

Dair Araştırmalar”, Belleten XXIV/95, 349-396

1960                           “İslahiye Bölgesi’nde Araştırmalar. Yesemek Çalışmaları ve Tilmen Höyük Kazısı”,

Belleten XXIV/96, 714-716

1960                           “Onbir Mevsimlik Karatepe Kazılarının Mimarlık Sonuçlarına Toplu Bir Bakış”,

V. TTKong, 71-80, TTKY

1961                           “Prof. Dr. H. Th. Bossert (11.IX.1889-5.XI.1961)”, Belleten XXV/99, 467-469

1961                           “Yesemek Çalışmaları ve Tilmen Höyük Kazısı”, Belleten XXV/99, 525-526

1962                           “Yesemek Çalışmaları ve Tilmen Höyük Kazısı (1960)”, TAD XI-1, 5-6

1962                           “1961 Dönemi Tilmen Höyük ve Yesemek Kazıları”, TAD XI-2, 5-7

1962                           “Archaologischer Bericht aus Anatolien (1960)” Orientalia XXXI, 236-249

1962                           “Tilmen Höyük Çalışmaları 1958-1960”, Belleten XXVI/103, 447-466

1962                           “Yesemek Çalışmaları ve Tilmen Höyük Kazısı”, Belleten XXVI/103, 625-627

1963                           “Tilmen Höyük”, AS XIII, 27-28

1963                           “Tilmen Höyük Kazısı”, Belleten XXVII/107, 537-541

1963                           “Archaologischer Bericht aus Anatolien (1961)”, Orientalia XXXII, 70-81

1964                           “Milletlerarası XII. Assirioloji Kongresi (Londra 1-4 Temmuz 1963)”,

Belleten XXVIII/110, 285-300

1964                           “İslahiye Bölgesi Araştırmaları ve Tilmen Höyük Kazısı”, Belleten XXVIII/111,

564-568

1964                           “Dördüncü Dönem Tilmen Höyük Kazısı (1962)”, TAD XII-1, 5-7

1964                           “İslahiye Bölgesinde Türk Tarih Kurumu Adına 1955-1962 Yılları Arasında Yapılan

Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar”, Atatürk Konferansları (1963), 163-178

1964                           “Tilmen Höyük”, AS XIV, 23-25

1964                           “Archaeaological Activities in Turkey (1962)”, Orientalia XXXIII, 500-512

1965                           “İslahiye Bölgesi Araştırmaları ve Tilmen Höyük Kazısı (1963)”, TAD XIII-1, 5-17

1965                           “Explorations and Excavations in the District of İslahiye”, AS XV, 29-30

1965                           “İslahiye Bölgesi Araştırmaları, Tilmen Höyük ve Gedikli Höyük Kazıları”,

Belleten XXIX/115, 556-560

1965                           “Bibliographie von H.Th. Bossert”, AnAr/JKS II-1, 2, XIX-XXX

1966                           “İslahiye Bölgesi Araştırmaları ve Gedikli (Karahöyük) Kazısı”,

Belleten XXX/119, 495-499

1966                            “Gedikli (Karahöyük”, AS XVI, 29-31

1967                           “İslahiye Bölgesi Araştırmaları: Tilmen ve Gedikli Höyük Kazıları”,

TAD XIV-1-2, 69-78

1967                           “İslahiye Bölgesi Araştırmaları ve Gedikli (Karahöyük) Kazısı (1965)”,

TAD XIV-1-2, 79-86

1967                           “İslahiye Bölgesi Araştırmaları ve Gedikli Höyük Kazısı”, Belleten XXXI/123,

462-468

1967                           “Gedikli (Karahöyük)”, AS XVII, 32-34

1967                           “İslahiye Bölgesi Araştırmaları (1955-1960)”, VI. TTKong, 44-47, TTKY

1968                           Anatolie I, des Origines a la fin du Ile millenaire au. J.C. Archaeologia Mundi,

Geneve, Paris, Munich, les Edition Nagel

1968                           “İslahiye Bölgesi Araştırmaları ve Gedikli Höyük Kazısı (1966)”, TAD XV-2, 39-48

1968                           “İslahiye Region”, AS XVIII, 21-23

1968                           “İslahiye Bölgesi Araştırmaları, Gedikli ve Kırışkal Höyük Kazıları”,

Belleten XXXII/127, 407-412

1968                           “İslahiye Bölgesi Araştırmaları Gedikli ve Kırışkal Höyük Kazıları (1967)”,

TAD XVI-2, 5-13

1969                           “İslahiye Bölgesi Çalışmaları (1968)”, TAD XVII-1, 39-42

1969                           “İslahiye Region”, AS XIX, 6-7

1969                           “İslahiye Bölgesi Çalışmaları”, Belleten XXXIII/131, 398-402

1969                           “The Amanus Region in Turkey, New Light on the Historical Geography and

Archaeology”, Archaeology 22, 280-289

1970                           “İslahiye Bölgesi Çalışmaları ve Tilmen Höyük Kazısı (1969)”, TAD XVIII-2, 29-35

1970                           “Work in the İslahiye Region and the Excavations at Tilmen Höyük”, AS XX, 29-31

1970                           “İslahiye Bölgesi Çalışmaları ve Tilmen Höyük Kazısı”, Belleten XXXIV/135,

490-494

1971                           “İslahiye Bölgesi Çalışmaları: Tilmen Höyük ve Kırışkal Höyük Kazıları”,

Belleten XXXV/138, 341-345

1971                           “The İslahiye Region”, AS XXI, 23-24

1972                           “Kurumumuzun Asli Üyeliğine Seçilen Prof.Dr. Nimet Özgüç Hakkında Prof.Dr.

U.Bahadır Alkım’ın 14 Nisan 1971 Tarihinde Genel Kurulda Okunan Takdim

Konuşması”, Belleten XXXVI/141, 117-118

1972                           “İslahiye ve Samsun Bölgesinde 1971 Çalışmaları”, Belleten XXXVI/143, 422-426

1972                           “Tilmen ve Kırışkal Höyük Kazıları (1970)”, TAD XIX/2, 39-50

1972                           “Samsun Province”, AS XXII, 56

1973                           “İslahiye ve Samsun Bölgesinde 1972 Dönemi Çalışmaları”,

Belleten XXXVII/147, 435-438

1973                           “Tilmen Höyük and Samsun Region”, AS XXIII, 62-65

1974                            Yesemek Taşocağı ve Heykel Atelyesinde Yapılan Kazı ve Araştırmalar. Ankara,

TTKY

1974                           “Tilmen Höyük ve Samsun Bölgesi Çalışmaları (1971)”, TAD XX-2, 5-16

1974                           “Tilmen Höyük Kazısı ve Samsun Bölgesi Araştırmaları”, TAD XXI-2, 20-23

1974                           “Samsun Bölgesi’nde 1973 Çalışmaları”, Bellleten XXXVIII/151, 553-556

1974                           “Samsun Region, 1973”, AS XXIV, 50-53

1974                           “Eine Linsenflasche aus Tilmen Höyük”, Baghdader Mitteilungen 7, 9-12

1974                           “Ord. Prof.Dr. Arif Müfid Mansel’in Yayınları/Professor Dr. Arif Müfid Mansel’s

Veröffentlichungen”, Mansel’e Armağan/Melanges Mansel II, XIX-XXXIV,

Ankara, TTKY

1974                           “A Subterranean Construction at Kırışkal”, Mansel’e Armağan/Melanges Mansel II,

821-830, Ankara, TTKY

1975                           “Samsun Bölgesi Çalışmaları (1973)”, TAD XXII-1, 5-12

1975                           “İkiztepe Kazısının 1974 Dönemi Çalışmaları”, Belleten XXXIX/155, 565-567

1975                           “İkiztepe, 1974”, AS XXV, 27-29

1976                           “1975 Samsun Bölgesi Araştırmaları ve İkinci Dönem İkiztepe Kazısı”,

Belleten XL/160, 717-719

1976                           “İkiztepe and Samsun Survey”, AS XXVI, 42-44

1977                           “1976 Yılı İkiztepe Kazısı”, Belleten XLI/163, 624-627

1977                           “İkiztepe, 1976”, AS XXVII, 41-44

1978                           “1977 Dönemi İkiztepe Kazısı ve Samsun Bölgesi Araştırmaları”,

Belleten XLII/167, 542-547

1978                           “İkiztepe and the Samsun Region, 1977”, AS XXVIII, 23-27

1979                           “İkiztepe Kazısı 1978 Çalışmaları”, Belleten XLIII/172, 890-892

1979                           “İkiztepe, Fifth Season, 1978”, AS XXIX, 200-202

1979                           “İkiztepe Kazısı: İlk Sonuçlar”, VIII. TTKong, 151-157, TTKY

1980                           “İkiztepe Kazısı 1979 Çalışmaları”, Belleten XLIV/175, 621-623

1980                           “İkiztepe, 1980”, AS XXXI, 188-191

1980                           “Üçüncü Dönem İkiztepe Kazısı (1976)”, TAD XXV-1, 1-14

1981                           “1979 Dönemi İkiztepe Kazıları”, II. KST, 151-154

1981                           “İkiztepe Kazısı 1980 Çalışmaları”, Belleten XLV/179, 379-383

1981                           “1980 Dönemi İkiztepe Kazısı”, III. KST25-29

1981                           “Yazının Başlangıcı”, Harf Devriminin 50. Yılı Sempozyumu. 41

“İkiztepe Kazısı ve Samsun Bölgesi Araştırmaları (1977)”, TAD XXV-2, 3-9

1983                           “Einige charakteristische Metallfunde von İkiztepe”,

                                   Beitrage zur Altertumskunde Kleinasiens Festschrift für Kurt Bittel, 29-42

1984                           “İkiztepe Kazısının Arkeolojik Sonuçlarına Toplu Bir Bakış”,

TÜBİTAK, Arkeometri Ünitesi, Bilimsel Toplantısı Bildirileri I, Ankara, 46-67

 

H. Alkım ile birlikte

1966                           “Gedikli (Karahöyük) Kazısı Birinci Ön Rapor/Excavations at Gedikli (Karahöyük),

                                               First Preliminary Report”, Belleten XXX/117, 1-57

 

H. Alkım ve Ö. Bilgi ile birlikte

1988                            İkiztepe I. Birinci ve İkinci Dönem İkiztepe Kazıları/The First and Second

                                               Seasons’ Excavations at İkiztepe (1974-1975). Ankara TTKY

 

      İkiztepe IIÜçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci Dönem Kazıları/Third,

                                               Fourth, Fifth, Sixth, Seventh Seasons’ Excavations (1976-1980).Ankara TTKY


6 Mayıs 1981'de aramızdan ayrılmıştır.
PROF. DR. HELMUT THEODER BOSSERTProf. Dr. Helmut Theoder Bossert’in Yayın Listesi

 

1912                           Das mittelalterliche Hausbuch. Leipzig

1914                           Der ehemalige Hochaltar in Unserer Lieben Frauen Pfarrkirche zu Sterzing in

                                               Tirol. Freiburg

1917                           Ausgewählte Kunstdenkmäler von Laon und Umgebung. Berlin

1920                           Ein altdeutscher Totentanz. Berlin

1922                           Architekturzeichnungen. Berlin

1927                           “Notiz”, OLZ XXX, 233-235

1928                           Farbige DekorationenBeispiele dekorativer Wandmalerei vom Altertum bis zur

                                               Mitte des 19. Jahrhunderts. Berlin

1928                           “Das Kunstgewerbe des ägäischen Kulturkreises”,

Geschichte des Kunstgewerbes I. Berlin, 250-287

1929                           “Padî”, Altorientalische Studien Bruno Meissner zum sechzigsten

                                               Gebustag. Leipzig, 274-289

1930                           Aus der Frühzeit der Photogtraphie 1840-70. Frankfurt

1930                           Kamerad im Westen. Frankfurt

1931                           Wehrlos hinter der FrontLeiden der Völker im Krieg. Frankfurt

1931                           “Die Beschreibung einer Krankheit in der Sprache von Kreta”, OLZ XXXIV, 303-329

1932                           Şantaş und Kapapa. Neue Beiträge zur Entzifferung der kretischen und

                                               hethitischen Bilderschrift. Leipzig

1932                           “Bemerkung von Ignace j. Gelb, Hittite Hieroglyphs I. 1931”, AfO VIII, 132-144

1933                           “Die Datierung des Heiligtums Yazılı-Kaya”, FF IX, 18-19

1933                           “Zusatz”, OLZ XXXVI, 84-86

1933                           “Das hethitische Pantheon. I. Der Gott auf dem Panther”, AfO VIII, 297-305

1933                           “Das hethitische Pantheon. I. Der Gott auf dem Panther”, AfO IX, 105-118

1933                           “Bît hilâni-des Rätsels Lösung”, AfO IX, 127

1934                           “Die ‘hethitische’ Felsinschrift vonTopada”, OLZ XXXVII, 145-150

1934                           “Nischan-Tepe und Nischan-Tasch”, AfO IX, 172-186

1934                           “Zur Geschichte Malatias” , AfO IX, 330-332

1934                            “Eti Hiyeroglif Yazısının Okunulması Neyi İfade Eder?”,

Üniversite Konferansları 1933-1934. İstanbul, 287-293

1935                           Beispielsammlung zur hethitischen Formenlehre1. Teil. Die Nominal-

                                               Deklination. İstanbul, İÜY

1935                           “Die Felsbilder von Yazilikaya”, AfO X, 66-77

1935                           “Volkskunst in Europa”, Geschichte des Kunstgewerbes aller Völker und

                                               Zeiten VI. Berlin, 339-416

1936                           Hellas und RomDie Kultur der Antike in Bildern. Berlin

1936                           “Zwei hethitische Hieroglyphen-Inschriften aus Erkelet”, AfO X, 282-287

1936                           “Vorläufige Mitteilung einer neuen Lydischen Inschrift”, FF XII, 430-431

1936                            “Ras Şamra Çivi Yazısı Alfabesinin Başlangıç Tarihine Dair”, TTAED III, 75-82

1937                           AltkretaKunst und Kunstgewerbe im Agäischen Kulturkreise. Berlin

1937                           Das Ornamentwerk. Berlin

1937                           “Tabı Sanatının Keşfi”, II. TTKong, İstanbul, 421-438, TTKY

1938                           Volkskunst in Europa. Berlin

1938                           Eski ve Yeni Çağlarda Akdeniz Havzasında Doğum ve Vasıtaları. Ankara

1938                           “Hethitische Hieroglyphen auf griechischen Münzen”, FF XIV, 338-340

1938                           “Gedicht und Reim im vorgriechischen Mittelmeergebiet”, Geistige Arbeit V, Berlin,

7-10

1940                           “Eski ve Yeni Çağlarda Akdeniz Havzasında Doğum ve Vasıtaları”,

Türk Ginekologi Arşivi. İstanbul, 1-19

1942                           Altanatolien. Berlin

1944                           Ein hethitisches Königsiegel. Neue Beitrãge zur Geschichte und Entzifferung der

                                               hethitischen Hieroglyphenschrift. Berlin

1944                           “Etrüsk meselesi”, İstanbul Üniversitei Konferansları, 277-281, İÜY

1945                           KaratepeYeni Bir Eti Harabesi. İstanbul, İÜY

1946                           Asia. İstanbul, İÜY

1946                           “Yeni bir Eti Kitabesi”, AHD IX, 6-7

1947                           Karatepe, Kadirli ve Dolaylarıİkinci Ön Rapor. İstanbul, İÜY

1947                           “Zur Chronologie der Skulpturen von Malatya”, FA II, 85-101

1948                           “Karatepe”, Die Welt des Orients I. Göttingen, 250-251

1948                           “Sur quelques problèmes historiques des inseriptions de Karatepe”, RHA IX, 1-9

1948                           “Karatepe’de Bulunan Fenike-Eti Bilinguis’leri/Die phönizisch-hethitischen Bilinguen

                                               vom Karatepe”, Belleten XII/47, 515-531

1948                           “Les Bilingues hittito-pheniciennes de Karatepe”, Comptes rendus des séances de

                                               L’ Academic des Inscriptions et Belles-Letters. Paris, 250-256

1948                           “Die phönizisch-hethitischen Bilinguen vom Karatepe”, Oriens I, 163-192

1948                           “Meine beiden ersten Reisen zum Karatepe”, Orintalia XVII, 528-531

1949                           Ornamente der Volkskunst, Gewebe-Teppiche – Stickereien. Tübingen

1949                           “Found at last: Bilingual Key to the Previously Undecipherable Hittite Hieroglyphic

Inscriptions”, The Illustrated London News CCXIV,London, 664-668

1949                           “Die Stadt ‘Löwenstein’ am Berg Karatepe”, Atlantis XXI, Zürich, 492-496

1949                           “Die phönizisch-hethitischen Bilinguen vom Karatepe I. Fortsetzung”, Oriens II,

72-120

1950                           Karatepe KazılarıBirinci Ön Rapor. Ankara, TTKY

1950                           “Schrift und Sprache der Sideten/Eski Side Halkının Yazı ve Dili”, Belleten XIV/53,

1-29

1950                           “Scrittura e lingua di Side in Pamfilia”, La Parola del Passato XIII, Napoli, 32-46

1950                           “Karataş’taki Arkeolojik Araştırmalar Hakkında Kısa Ön Rapor/Vorbericht über die

                                               archäologische Untersuchung von Karataş”, Belleten XIV/56, 661-666

1950                           “Orta Anadolu’da Yapılan Bir Gezi Hakkında Kısa Notlar/Vorbericht über eine

                                               wissenschaftliche Reise in Zentralanatolien”, Belleten XIV/56, 667-675

1950                           “Eski Side Halkının Yazı ve Dili” Adlı Makaleme Ek (Krş. Belleten XIV, 1950, 1-29)/

1950                           “Drei hieroglyphenhethitischen Inschriften”, JKF I, Heidelberg, 218-224

1950                           “Das hieroglyphenhethitische Zahlwort ‘fünf’ “, Archiv Orientalni XVIII, 123-125

1950                           “Die phönizisch-hethitischen Bilinguen vom Karatepe. II. Foetsetzung”,

Archiv Orientalni XVIII, 10-42

1950                           “Reisen in Kilikien”, Orientalia XIX, 122-125

1950                           “Reisebericht aus Anatolien”, Orientalia XIX, 506-507

1951                           Altsyrien. Tübingen

1951                           “Die phönizisch-hethitischen Bilinguen vom Karatepe. 3. Fortsetzung”,

JKF I, 264-295

1951                           “Zur Geschichte von Kargamis”, Studi Classici e Orientali I, Pisa, 35-67

1951                           “Zu den Bleibriefen aus Assur”, Orientalia XX, 70-77

1951                           “Die Göttin Hepat in den hieroglyphenhethitischen Texten/Hitit Hiyeroglif

Metinlerinde Tanrıça Hepat”, Belleten XV/59, 315-332

1951                           “Die Bleibriefen aus Assur”, Bibliotheca Orientalis VIII, 126-131

1952                           Ornamente der Volkskunst. Keramik-Holz-Metall u.a. Tübingen

1952                           “Wie lange wurden hethitische Hieroglyphen geschrieben?”,

Die Welt des Orients I, 480-484

1952                           “Hititlerde Yazı Malzemesi ve Yazı Aletleri/Schreibstoff und Schreibgerät der

                                               Hethiter”, Belleten XVI/61, 1-16

1952                           “GIŞ.HUR”, Bibliotheca Orientalis IX, 172-173

1952                           “Zu den Tafeln 5-16”, JKF II, 106-112

1952                           “Die phönizisch-hethitischen Bilinguen vom Karatepe. IV. Fortsetzung”,

JKF II, 167-188

1952                           “Zu den Tafeln XXIX-XXXII”, JKF II, 206-208

1952                           “Zu dem Aufsatz von Otten: Pirva-der Gott auf dem Pferd”, JKF II, 208-209

1952                           “Zu dem Aufsatz von Stoltenberg:Der termilische Wortstamm trqq-“, JKF II, 209

1952                           “Zur Entstehung des Reimes”, JKF II, 223-224

1953                           “Das H-H Wort für ‘Malstein’ “, Belleten XVI/64, 495-545

1953                           “Die phönizischen Inschriften vom Karatepe nach dem Stande Herbst1953”,

Belleten XVII/66, 143-149

1953                           “Die hieroglyphenhethitischen Inschriften vom Karatepe nach dem Stande von Herbst

1953”, Belleten XVIII/69, 27-34

1953                           “Die phönizisch-hethitischen Bilinguen vom Karatepe. V. Fortsetzung”,

JKF II, 293-339

1954                           “Untersuchungen hieroglyphenhethitischer Wörter. 1. Das Wort ‘gut’ inden

kleinasiatischen Sprachen”, MIO II, 78-103

1954                           “Untersuchungen hieroglyphenhethitischer Wörter. II. ‘Himmel’ und ‘Erde’. 1. Teil”,                                    MIO II, 266-288

1954                           “Das hethitische Felsrelief bei Hanyeri (Gezbeli)”, Orientalia XXIII, 129-147

1954                           “Forschungreise in Anatolien”, Orientalia XXIII, 178-179

1954                           “Hethiter stellen sich vor”, Die Welt des Orients II, 71-74

1954                           “Bemerkungen zu einer hieroglyphen-hethitischen Inschrift aus Aleppo”,

Syria XXXI, 225-253

1955                           “Die hieroglyphen-hethitische Inschrift von Kötükale”, Le Muséon LXVIII, 61-91

1955                           “Zur Geschichte der Seife”, FF XXIX, 208-213

1955                           “Über die Gradation in einigen alt kleinasiatischen Sprachen”,

Bibliotheca Orientalis XII, 51-54

1955                           “Die Felsinschrift von Şırzı”, AfO XVII, 56-70

 

1956                           “Untersuchung hieroglyphenhethitischer Wörter. 2.’Himmel’ und ‘Erde’ 3. Teil”,

MIO IV, Berlin, 190-210

1956                           “Die phönizisch-hethitischen Bilinguen vom Karatepe. 6. Fortsetzung”,

Gedenktschrift Paul Kretschmer I, Wiesbaden-Wien, 40-51

1956                           “Die späthethitische Stelle aus Darende”, AfO XVII, 347-353

1957                           “Misis”, AfO XVIII, 186-189

1957                           “K-H HUMANT, Luw. Taaima-, H-H Daaima ‘jedes, ganz, all’ “,

RSO XXXII, 199-204

1957                           “Meine Sonne”, Orientalia XXVI, 97-126

1957                           “Die hieroglyphen-hethitische Inschrift von Karaburna”, Le Muséon LXX, 145-170

1957                           “Die Schicksalsgöttin der Hethiter”, Die Welt des Orients II, 349-359

1957                           “1956 Yaz Mevsiminde Misis’te Yapılan Kazı Hakkında”. TAD VIII-1, 40-44

1958                           “Misis”, AfO XVIII, 461-463

1958                           “Sie schreiben auf Holz”, Minoica-Festschrift zum 80 Geburstag von Johannes

                                               Sundwall. Berlin, 67-79

1958                           “Die H-H Inschrift von ‘Malkaya’ ”, Orientalia XXVII, 325-350

1958                           “Neues von Zincirli und Maraş”, Orientalia XXVII, 399-406

1958e              “KARAS”, Die Sprache IV, Wiesbaden-Wien, 115-126

1958                           “Eine Götter-Trias in einer Inschrift aus Kakamis.Bemerkungen zu einigen schwer

versändliche H-H Teztstelle”, AfO XVIII, 361-366

1959                           Ornamente der Völker. Tübingen

1959                           Janus und Mann mit der Adler – oder Greifenmaske. İstanbul

Ergänzende Bemerkungen zu dem Aufsatz ‘Schrift und Sprache der Sideten, (Belleten

                                               XIV, 1950, 1-29)Belleten XIV/56, 670-676

1959                           “1957 Misis Hafriyatı Hakkında Rapor”, TAD VIII-2, 3

1959                           “Bildluwische Inschriften in Gaziantep”, Die Sprache V, 9-15

1959                           “Bild-Luwisches”, Festschrift für Johannes Friedrich. Berlin, 61-90

1959                           “Bemmerkungen zur Kleinasiatischen Religiongeschichte”,

SBO III, 1-24

1959                           “Sumerisch ALAM ‘Statue, Bildwerk’, – Luwisch darussa- Bild-Luwisch taruşa/taraşa

‘Bildnis’ ”, Oriens Extremus VI, 31-41

1959                           “Reisebericht aus Anatolien”, Orientalia XXVIII, 271-291

1959                           “1958 Misis Hafriyatı Hakkında Rapor”, TAD IX-1, 3

1960                           “Das Wort ‘Gotteshaus’ bei den Hethitern”, AfO XIX, 147-148

1960                           “Beiträge zum Bild-Luwischen”, RHA XVIII, 5-18

1960                           “Unveröffentlichte hethitische Skulpturen”, Orientalia XXIX, 104-106

1960                           “Reisebericht aus Anatolien II”, Orientalia XXIX, 214-226

1960                           “Reisebericht aus Anatolien III”, Orientalia XXIX, 317-321

1960                           “K-H zuppa-, luw zuwa/zuw i-, B-H tsupa/tsupi”, Orientalia XXIX, 309-317

1960                           “Ist die B-L schift im wesentlichen entziffert?”, Orientalia XXIX, 423-442

1961                           “Die Entzifferung er B-L schift wird fortgesetzt”, Orientalia XXX, 110-118

1961                           “Bit hilani und Anderes”, Orientalia XXX, 199-202

1961                           “Zur Vokalisation des Luwischen”, Orientalia XXX, 314-322

5 Şubat 1961'de aramızdan ayrılmıştır.