Sınav Programları

 Dersin Adı Yarıyıl Gün Yer Saat Öğretim Üyesi
 Hititolojiye Giriş  1 15.01.2019 D 201 (A Blok II. Kat 02) 09:05 - 10:00 Doç. Dr. Hasan Peker
 Hitit Gramerinin Anahatları 1 1
15.01.2019

 D 264 (D Blok II. Kat 12) 12:00 - 13:00 Doç. Dr. Metin Alparslan
 Hitit Çivi yazısı 1 1 16.01.2019
D 264 (D Blok II. Kat 12)
 09:30 - 10:30 Doç. Dr. Meltem Alparslan
 Hitit Kanunları  3 21.01.2019D 268 (D Blok II. Kat 16)
 11:00 - 12:00 Doç. Dr. Metin Alparslan
 Hititolojide Bilimsel Çalışma Yöntemleri 3 15.01.2019 D 417-A (A Blok IV. Kat 32) 09:00 - 10:00
Doç. Dr. Metin Alparslan
 Hitit Dili İleri Grameri ve Sentaksı 3 15.01.2019 D 421 (B Blok IV. Kat 04) 11:45 - 12:30
Doç. Dr. Hasan Peker
 Eski Hitit Devletinin Ana Kaynakları 3 16.01.2019 D 435 (C Blok IV. Kat 04-05) 11:00 - 11:45 Doç. Dr. Hasan Peker
 Hitit Dini Metinleri  3
 16.01.2019

 D 435 (C Blok IV. Kat 04-05) 12:30 - 13:30 Doç. Dr. Hasan Peker
 Hitit Politik Antlaşma Metinleri 5 21.01.2019 D 419 (B Blok IV. Kat 02) 14:10 - 15:10 Doç. Dr. Meltem Alparslan
Hitit Yönetmelikleri 1 5 15.01.2019 D 452 (D Blok IV. Kat 07) 14:00 - 14:45 Doç. Dr. Hasan Peker
 Yazılı Belgelere Göre Hitit Kültürü 7 21.01.2019 D 420 (B Blok IV. Kat 03) 13:00 - 14:00 Doç. Dr. Meltem Alparslan
 Hitit Tarihi Metinleri 7 21.01.2019 D 417 (A Blok IV. Kat 32)  09:30 - 10:30 Doç Dr. Metin Alparslan
 Eski Yakındoğu Dillerine Giriş 1 7 15.01.2019 D 418 (B Blok IV. Kat 01)  16:30 - 17:15 Doç. Dr. Hasan Peker
 Hitit Kültürü Semineri  7 16.01.2019 D 433 (B Blok IV. Kat 16) 12:30 - 13:15 Doç. Dr. Hasan Peker
 M.Ö. 1. Binyılda Anadolu Devletler Tarihi 7 24.01.2019 D 417 (A Blok IV. Kat 31) 14:45 - 15:45 Doç Dr. Erkan Konyar


 Dersin Adı Yarıyıl Gün Yer Saat Öğretim Üyesi
Hititçe Alıştırmalar 221.05.2019D 104
(B Blok I. Kat 04)


11:45 - 12:30
 Doç. Dr. Hasan Peker

Hitit Yönetmelikleri 2

 6

21.05.2019

D 104
(B Blok I. Kat 04)


13:15 - 14:00
 Doç. Dr. Hasan Peker
 Eski Yakındoğu Dillerine Giriş 2 821.05.2019

D 433
(B Blok IV. Kat 16) 
 16:15 - 17:00 Doç. Dr. Hasan Peker
Hitit Kült ve Tapınak Envanterleri
4

21.05.2019


D 233
(B Blok II. Kat 06)

10:10 - 10:55
 Doç. Dr. Hasan Peker
 Hitit Dini ve Mitolojisi 422.05.2019
D 328
(B Blok III. Kat 06)

12:10 - 13:10
 Doç. Dr. Meltem Alparslan
 Hitit Maddi Kültüründen Örnekler 
8

27.05.2019

 D 201
(A Blok II. Kat 02)
 
10:00 - 11:0
 Doç. Dr. Meltem Alparslan
Çiviyazılı Belgelere Göre Hitit Tarihi Coğrafyası 827.05.2019
 D 433
(B Blok IV. Kat 16)

12:10 - 13:10
 Doç. Dr. Metin Alparslan
Hitit İmparatorluk Tarihi 427.05.2019D 231
(B Blok II. Kat 04)

12:30 - 13:15
 Doç. Dr.Hasan Peker 

 Hitit Çiviyazısı II

 2

27.05.2019


D 345
(C Blok III. Kat 09)

13:00 - 14:00
 Doç. Dr. Meltem Alparslan 
 Hitit Antlaşma Metinleri Semineri

6

27.05.2019

D Blok
I. Kat 05
(kendi odası)

13:15 - 14:15
Doç. Dr. Metin 

Alparslan

Hitit Siyasal Metinleri
 6

27.05.2019

D 203 
(A Blok II. Kat 04)

14:45 - 15:45
 Doç. Dr. Meltem Alparslan 
 Hitit Gramerinin Anahatları II 228.05.2019
Amfi 1 

(A Blok IV. Kat 01)

09:30 - 10:30
 Doç. Dr. Metin Alparslan 
Hitit Yasal Metinleri 428.05.2019 D 421
 (B Blok IV. Kat 04)
13:15 - 14:15 Doç. Dr. Metin Alparslan
Hitit Mitolojik Metinleri
4


29.05.2019

D 307
(A Blok III. Kat  06)

10:30 - 11:30
Doç. Dr. Meltem Alparslan
Hititlerin Mektuplaşmaları
8

29.05.2019

D 417
(A Blok IV. Kat 31)

11:45 - 12:30
Doç. Dr. Metin Alparslan


 Ders Adı Yarıyıl GünYer Saat Öğretim Üyesi
Hititçe Alıştırmalar 2 09.04.2019D 104 (B Blok I. Kat 04) 11:45 - 12:30 Doç. Dr. Hasan Peker

Hitit Gramerinin Anahatları 2

2

09.04.2019

​D 417 (A Blok IV. Kat 31)
 
09:30 - 10:30
 Doç. Dr. Metin Alparslan

 Hitit Çiviyazısı 2

 2

08.04.2019

 D 345 (C Blok III. Kat)

 13:00 - 14:00
 Doç. Dr. Meltem Alparslan
 
Hitit Yasal Metinleri

 4

09.04.2019


 D 421 ( B Blok IV. Kat 04)

14:00 - 14:45

 Doç. Dr. Metin Alparslan


Hitit İmparatorluk Tarihi

 4
 
08.04.2019

 D 231 ( Blok II. Kat 04)

12:10 - 13:15
 
Doç. Dr. Hasan Peker
 

Hitit Kült ve Tapınak Envanterleri


4

09.04.2019

D 231 (B Blok II. Kat 04)

10:15 - 11:00

Doç. Dr. Hasan Peker


Hitit Mitolojik Metinleri
 4
 
10.04.2019

 
D 351 (C Blok III. Kat 15)

10:30 - 11:30
Doç. Dr. Meltem Alparslan
 
Hitit Dini ve Mitolojisi

 4
 
10.04.2019


 D 366 (D Blok III. Kat 14)
 
12:30-13:10
 
 Doç. Dr. Meltem Alparslan Hitit Yönetmelikleri 2

 6
 
09.04.2019 D 104 (B Blok I. Kat 04)

 13:15 - 14:00
 
Doç. Dr.Hasan PekerHitit Antlaşma Metinleri Semineri

6

 
 08.04.2019


 
D Blok I. Kat 05 
 
13:15 - 14:15
 
Doç. Dr. Metin Alparslan

Hitit Siyasal Metinleri

 6

 08.04.2019


 D 203 (A Blok II. Kat 04)
 
14:45-15:45
 
Doç. Dr. Metin Alparslan

Hitit Maddi Kültürden Örnekler


8
 

08.04.2019
 D 419 (B Blok IV. Kat 02)


10:00 - 11:00
 
Doç. Dr. Meltem Alparslan

Hititlerin Mektuplaşmaları


 8
 

10.04.2019


 

D 417 (A Blok IV. Kat 31)
 11:45 - 12:30
 
 Doç. Dr. Metin AlparslanÇiviyazılı Belgelere Göre Hitit Tarihi Coğrafyası
 
8
 
08.04.2019
 
​D 433 (B Blok IV. Kat 16)12:10 - 13:10
 
Doç. Dr. Metin Alparslan


Eski Yakındoğu Dillerine Giriş 2

8
 
 
09.04.2019

 
D 433 (B Blok IV. Kat 16)

 
16:15 - 17:00

 Doç. Dr. Hasan Peker