Anabilim Dalımız

Hititoloji Ana Bilim Dalı Tarihçesi

Hititoloji Ana Bilim Dalı, Türkiye Üniversitelerinde, bu adla eğitim yapan iki birimden, ilk kurulanıdır. Atatürk’ün 1933 yılında yaptığı Üniversite reformu ile birlikte, Sümer-Eti filolojisi adı ile ve Prof. Dr. Helmuth Theodor Bossert’in başkanlığında çalışmalarına başlamış, daha sonra Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri Bölümü adı ile hem arkeoloji hem filoloji alanlarında varlığını 1942-1981 yılları arasında sürdürmüştür. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile bölüm 1981’de ikiye ayrılmış, diller kısmı Hititoloji Ana Bilim Dalı adı ile Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü içinde yer almıştır.


Misyon - Vizyon

Ana Bilim Dalımızda lisans düzeyinde, MÖ. 1650-1200 yılları arasında Anadolu’da güçlü bir devlet kurmuş olan Hititlerin Sümer-Akkad çiviyazısı sistemi ile kaydettikleri bir ölü bir dil olan Hititçe öğretilmektedir. Bunun yanı sıra Hititçe metinler içerisinde geçtiği kadarı ile Sümerce gramerine de değinilmektedir. Akkadça, Hiyeroglif Orta Mısırca ve Anadolu Hiyeroglif Yazılı Luvice de giriş seviyesinde öğretilmektedir. Derslerde dinsel, yasal, idari ve tarihi içerikli metinlerin analizi yapılmakta, ayrıca Hitit ve Geç Hitit siyasal, kültürel tarihi yazılı belgeler ışığında öğretilmektedir. Aralıklı olarak açılan lisansüstü programlarında, Hititçe yanı sıra ele alınan dönemin diğer ölü dillerindeki belgeler üzerinde incelemeler yapılmakta, filolojik, tarihsel-kültürel araştırmalar yürütülmektedir.