Araştırma

Hititoloji Ana Bilim Dalında Yürütülen Projeler

Hititler ile ilgili Diğer Projeler


Doktora Çalışmaları

Tolga Pelvanoğlu "Yazılı Belgeler Işığında Hitit Devlet Organizasyonunda Prensler" (2019 - )​Yüksek Lisans Çalışmaları

Sezer Seçer "Yazılı Belgeler Işığında Lukka, Pedassa ve Walma Ülkelerinin Tarihi ve Tarihi Coğrafyası" (2010 - 2012)

Fatma Kaynar "Hitit Kralı II. Murşilinin Dil Felci Metninin (CTH 3486) Filolojik ve Sosyo Kültürel Değerlendirilmesi" (2013 - 2014)

Tolga  Pelvanoğlu "MÖ İkinci Binyılda Kizzuwatna Tarihi ve Tarihi Coğrafyası" (2014 - 2017).

Burcu Özer "Yazılı Belgeler Işığında Hitit Kral Heykelleri İçin Yapılan Ritüeller" (2018 - )