Ekinlik

Hititoloji Ana Bilim Dalı Konferansları

18 Mayıs 2017                   Yrd. Doç. Dr. Ali Çifçi (Marmara Üniversites)

“Urartu Krallığı’nın Sosyo-Ekonomik Organizasyonu”.

 

03 Mayıs 2017                   Dr. Gonca Dardeniz, (Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü),

“Anadolu’da Frit, Fayans ve Cam: Yenilik, Üretim ve Ticaret”

 

22 Nisan 2016                   Doç. Dr. Atilla Engin, (Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü),

“M.Ö. 2. Binyılda Suriye ve Anadolu Arasında Bir Sınır Kenti: Oylum Höyük”.

 

14 Nisan 2016                       Yrd. Doç. Dr. Selim Ferruh Adalı, (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi),

“Assur ve Anadolu Tarihi Açısından Til-Garimmu’nun Önemi ve Gurdi Meselesi”.

 

6 Mayıs 2015                         Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Maner, (Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü),

“Konya Ovası’nın Güneydoğusunda KEYAR Yüzey Araştırması: Bölgenin Tunç ve Demir Çağı Yerleşimleri Üzerine Düşünceler”.

 

6 Nisan 2015                          Betigül Özbek, (İstanbul Üniversitesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi),

“Hititçe Odaklı Bir Bakış Açısıyla Eskiçağ’da Ölüm”.

 

1 Nisan 2014                       Prof. Dr. Kürşat Demirci, (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi),

“Eskiçağ ve Günümüz İnanç Sistemlerinin Karşılaştırılması”.

 

31 Mart 2015                         Doç. Dr. İlknur Taş, (Hitit Üniversitesi, Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdiresi),

“Akdağmadeni Cam Yüzük Kaşı Mühür”.

 

18 Aralık 2013                     Dr. N. İlgi Gerçek, (Koç University, İstanbul (RCAC) Senior Research Fellow),

“Kaškalar ve Hatti Ülkesinin Kuzey Sınır Bölgesi”.

 

6-10 Mayıs 2013                 Stefano de Martino,

“Hurrice üzerine Gramer Notları”.

 

14 Kasım 2012                   Prof. Dr. Alan Graeves, (Liverpool University),

“Hittite Research at Liverpool University: Old and New”.

 

7 Kasım 2012                      Doç. Dr. Alice Mouton, (CNRS Strasbourg – Institut Catholique de Paris),

“Hititler Dönemi Anadolu’sunda Büyü ve Tıp Tarihi”.

 

16 Nisan 2012                    Prof. Dr. Daniel Schwemer, (Julius- Maximilians Universität-Würzburg/Germany),

“Quality Assurance Managers at Work: The Hittite Festival Traditiond”.

 

09 Nisan 2012                    Dr. Carlo Corti, (Florence University, Italy),

“The Kingdom of Zalpuwa: Myth, History, Kingship”.

 

05 Aralık 2011                     Dr. Oğuz Soysal, (Chicago Üniversitesi),

“Hitit Mühürlerinde ziti-İsimleri ve L. 312 Hiyeroglif İşaretinin Bu İsimlerdeki Okunuşu Hakkında Bazı Görüşler”.

 

04 Mayıs 2009                     Dr. Carlo Corti, (University of Florence),

“The Cult of Nerik at the Time of Hattušili III: New Perspectives at the Light of Recent Research”.

 

12 Mart 2008                        Prof. Dr. Gernot Wilhelm, (Universität-Würzburg),

“Hittite Temples and Open Air Sanctuaries”.

 

 8 Aralık 2005                       Yrd. Doç. Dr. (Doç.) Hasan Peker, (İstanbul Üniversitesi, Hititoloji Ana Bilimdalı)

“Bir Hitit Kentinin Tarihi: Kargamış”.

 

17-18 Mayıs 2017

RTI (Reflectance Transformation Imaging) Eğitimi
Hititoloji Anabilim Dalı ve Dr. Alan Greaves işbirliği ile 17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Hititoloji Anabilim Dalı’nda, Liverpool Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan “RTI (Reflectance Transformation Imaging) for Heritage Conservation in Turkey” başlıklı projeye ilişkin teori ve uygulamaya dayalı bir eğitim gerçekleşmiştir.

17 Şubat 2016 

Yrd. Doç. Dr. Meltem Alparslan’ın rehberliğinde, Hitit Çivi Yazısı II dersi kapsamında İstanbul Arkeoloji Müzeleri gezildi. Müzede gösterimde olan “The Discovery Of An Anatolian Empire” sergisi ziyaret edildi. Geziye Hititoloji öğrencilerinin yanı sıra İ.Ü. Önasya Kültürleri Kulübü öğrencileri de katıldı.

 23-26 Nisan 2015

 Önasya Kültürleri Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Meltem Alparslan rehberliğinde Frig Gezisi (Ankara-Eskişehir) yapılmıştır.

15-19 Mayıs 2014

Ana Bilim Dalı Başkanlığı Kızılırmak Kavsindeki Hitit Yerleşmeleri Gezisi yapılmıştır.

30 Nisan 2014 

Yrd. Doç. Dr. Meltem Alparslan – Hitit Çivi Yazısı 2 dersi kapsamında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Gezisi yapılmıştır.

29 Nisan 2014 

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez – Uygulamalı Girişimcilik Dersine konuk olmuştur.